svenska
english

Bransch: Tillverkare av elutrustning

Elektriska generatorer placeras ofta på olika industrier för återvinning av överskottskraft, för självförsörjning av elenergi eller för båda resultaten på samma gång. För en leverantör av elektrisk utrustning är det en fördel att kunna arbeta tillsammans med en etablerad serviceleverantör, som redan förut har tillträde till de industrier där installation och underhåll ska utföras. SVIZZA är kända på stål- och pappersindustrier i hela världen, har rätt säkerhetsutbildning och har både kompetens och verktyg att hantera de stora och tunga komponenter som generatorinstallationer består av.

En specialitet inom SVIZZA är även de uppdrag som vi utför åt producenter av vindkraftverk. Här är det vår förmåga att transportera och lyfta tung utrustning som lett till ett stort och väl fungerande samarbete. Vindkraftverk installeras företrädesvis i stora vindparker under höst och vinter och i våra arbetslag färdigställs cirka ett vindkraftverk i veckan!

Kunderna är hittills relativt få och koncentrerade till uppdrag i Sverige, men de ger tack vare sin stora mängd uppdrag en god beläggning för SVIZZA under stora delar av året. Som i alla typer av uppdrag och branscher står vi annars beredda att åta oss jobb runt elektrisk utrustning i hela världen!

För referenser inom våra uppdrag för producenter av elektrisk utrustning, se våra tjänstepresentationer för Installation och Underhåll.