svenska
english

Uppdrag i Central- och Östeuropa

Det pågår en stor omflyttning inom europeisk metallindustri, både relaterat till elektronik och till fordonsindustri. Till exempel etableras en stor del av tillverkningen av metallkomponenter till mobiltelefoner i och runt Viborg i Ryssland. SVIZZA deltar i både industriflyttar och nyinstallationer i Viborgsområdet.

En annan industriflytt som vi på SVIZZA har utfört var när vi flyttade en komplett golvindustri från Sverige till Polen åt Tarkett Sommer. Våra uppdrag i Central- och Östeuropa är oftast relaterade till just nyinstallationer eller flyttar.

En stor del av våra uppdrag drar nytta av vår erfarenhet när det rör att administrera transporter till och genom olika länder. I ett typiskt uppdrag klarar vi av alla steg, från att montera ner exempelvis gjututrustning för aluminium i Finland, sköta transporter och tullklarering, montera och driftsätta i Viborgsområdet.

I enstaka fall, när det har varit riktigt bråttom att transportera utrustning till Asien, har vi snabbt kunnat utnyttja Ryssland och den transsibiriska järnvägen. I vanliga fall utnyttjar vi sjöfrakt för sådana transporter, men vår erfarenhet inom logistik och administration i öst ger oss helt enkelt tillgång till fler alternativ.