svenska
english

Om SVIZZA AB

SVIZZA AB är ett oberoende företag som erbjuder tjänster runt tung industriutrustning. Man installerar, flyttar, underhåller, reparerar och bygger om utrustning för kunder i många olika branscher, där pappersindustri utgör den största kundgruppen.

Företaget SVIZZA finns etablerat på två orter i Sverige (Kil i Värmland och huvudkontor i Borgholm på Öland) men har regelbundet uppdrag runt hela världen. Förutom i Sverige är uppdrag i Asien särskilt vanligt förekommande, där Kina och Vietnam står för de största volymerna.

SVIZZA bildades 1992 och ägs till 100% av personer som själva är aktiva i företaget. Antalet anställda är i grundbemanning ca 20, men det stora inslaget av projektuppdrag gör att personalstyrkan sväller vid specifika insatser. SVIZZA har ofta upp till 80 personer i uppdrag samtidigt hos olika uppdragsgivare, på olika platser i världen.

SVIZZA har en utpräglat nordisk företagsstil med en platt organisation och ett stort inslag av medbestämmande.

Omsättningen 2006 var ca 30 miljoner SEK.