svenska
english

Tjänst: Underhåll

SVIZZA utför mängder av underhållsarbeten under planerade industristopp, i många olika branscher. Erfarenheten, våra montörers kompetens och den stora egna maskinparken gör att vi på SVIZZA kan arbeta snabbt och effektivt i den tidskritiska miljö som stoppjobben alltid utgör. Vi har även kapacitet att stå för materialförsörjning i form av utbyten, bearbetningar eller till och med nytillverkning i samband med underhållet.

I maskinparken ingår våra egenutvecklade produkter, som rullvajer för byte av cylindrar, valsbytarrör som möjliggör byte av vals utan att skära viran samt maskinspecifika konsoller för lagerbyten. Alla dessa produkter hjälper till att effektivisera våra underhållsarbeten.

Vårt kunnande inom tunga lyft ligger till grund för många av de underhållsuppdrag vi utför. Det handlar oftast om byten av cylindrar och valsar samt byten av maskinlager. Ursprungligen kommer vår erfarenhet från pappersindustrin, men likheten mellan tung utrustning i många branscher gör att vi idag deltar i regelbundna underhållsarbeten inom stål-, pappers-, trävaru- och elutrustningsindustri.

Eftersom vi i våra underhållsarbeten arbetar med kunder i olika branscher har vi en jämn beläggning på uppdragen. En del industrier har längre stopp under semester medan sågverk gärna planerar kortare stopp under helger. Underlaget från olika typer av industri gör att vi har en närmast kontinuerlig verksamhet inom underhåll.

Även om våra underhållsarbeten spänner över olika branscher har vi än så länge enbart utfört underhållsarbeten inom Sverige. Det är dock ingen given begränsning. Vi åtar oss naturligtvis underhållsarbeten i hela världen!

Några referenser runt underhåll:

Componenta Underhåll stålindustri, Virsbo
OutokumpuUnderhåll stålindustri, Degerfors
 
Stora EnsoUnderhåll pappersindustri, Skoghall, Kvarnsveden, Nymölla, Fors
BillerudUnderhåll pappersindustri, Skärblacka, Gruvön
VoithUnderhåll pappersindustri, flera orter (som underkonsult)
MetsoUnderhåll pappersindustri, flera orter (som underkonsult)
 
Siemens TurboUnderhåll ångturbiner och generatorer för elproduktion, flera orter
 
Setra SawmillUnderhåll sågverk, Hasselfors