svenska
english

Egna produkter

I samband med våra uppdrag utnyttjar vi alltid lämpliga verktyg. SVIZZA har en imponerande maskinpark som passar till alla våra tjänster, i all de miljöer där vi arbetar. I några fall har vi under åren tagit fram eller förbättrat olika verktyg där vi inte anser att det finns något lämpligt på marknaden eller där vi sett att våra egna arbetsmetoder skulle fungera bättre genom att ta fram något eget.

Tre av dessa egna verktyg kan vi erbjuda till försäljning som egna produkter. Oftast visar det sig vid något av våra uppdrag att vi kan genomföra en åtgärd mycket snabbare än man varit van att se den utförd och vi blir sedan tillfrågade om det går att köpa våra egenutvecklade verktyg. Svaret är att - Ja, det går alldeles utmärkt!

Rullvajer - "Easy Sling"
Vår rullvajer underlättar en stor mängd av de moment där man ska transportera cylindriska föremål. Tack vare rullarna kan man smidigt använda produkten både till lyft, transport och överföring av tunga objekt mellan olika bärare. Rullvajern används flitigt på många pappersbruk där den används för byte av samtliga valsar i pappersmaskiner, men skulle passa utmärkt även vid arbeten i andra branscher, som vid underhåll av gjutmaskiner.

Valsbytarrör
SVIZZAs valsbytarrör möjliggör byte av filt- och pappersledvalsar utan att skära viran. Valsen lyfts sidledes ur pappersmaskinen och man sparar både tid och pengar.

Konsoll för lagerbyte
När SVIZZA genomför ett lagerbyte till en torkcylinder tillverkar vi en maskinspecifik konsoll eller hylla, som snabbt kan bära maskinaxeln och underlätta hanteringen av det friställda lagret.

För förfrågan om och beställning av våra egenutvecklade produkter, kontakta Lennart Ernstsson.