svenska
english

Tjänst: Att bygga om

I samband med planerade industristopp genomförs inte bara underhåll och byten av slitdelar. Det är också då som de flesta ombyggnationer sker. Maskiner byggs om för att höja kapaciteten, för att minska förbrukning eller byggs om för att höja personsäkerhet. SVIZZA är en omtyckt partner vid ombyggnader. Vi deltar med montörer, verktyg och annan utrustning men tillför också mycket genom vårt kunnande till själva ombyggnadens innehåll och genomförande.

Våra montörer är säkerhetsutbildade enligt SSG, vi har egen komplett utrustning för de flesta inmätningar och vi kan använda oss av egentillverkade produkter som våra rullvajrar för att få montagen att gå snabbt och effektivt. Att vi har truckkort, traversbehörighet och godkännande för heta arbeten är självklart när man anlitar SVIZZA.

Vi klarar ombyggnadens alla tunga lyft. Behövs det hjälp med transport, tullhantering och annan logistik för att få den nya utrustningen till rätt plats ordnar vi självklart även det! Efter ombyggnaden har vi även kompetens att delta i acceptanstester och igångkörning.

SVIZZA arbetar med ombyggnader både som huvudentreprenör och som underentreprenör. Uppdragen har omfattningar från beräkningar inför ombyggnader, via resurser i form av montörer, till helhetsåtaganden med turn-key-leverans. Vi har en jämn beläggning med 6-8 uppdrag årligen enbart inom ombyggnationer. För närvarande mest i Sverige, men vi åtar oss naturligtvis alla typer av uppdrag i hela världen!

Några referenser runt ombyggnationer:

Ljunghäll AB Ombyggnationer stålindustri, Södra Vi
 
Stora EnsoOmbyggnationer pappersindustri, flera orter
BillerudOmbyggnationer pappersindustri, flera orter
VoithOmbyggnationer pappersindustri, flera orter (som underkonsult)
MetsoOmbyggnationer pappersindustri, flera orter (som underkonsult)
Stora EnsoOmbyggnad (säkerhet) omrullningsmaskin, Nymölla