svenska
english

Tjänst: Att reparera

Eftersom vi på SVIZZA har stor erfarenhet av underhållsjobb vid planerade stopp blir vi också ofta ombedda att hjälpa till vid de ännu mer kritiska stopp som inträffar vid haverier. I de situationerna är det av ännu större vikt att arbetet både går snabbt och blir korrekt utfört, så att produktionen kommer igång igen utan följdproblem.

Bredden på våra insatser är en stor fördel för att anlita SVIZZA vid reparationer. Vi har erfarenhet från olika branscher, många mycket kompetenta montörer, egen maskinutrustning och kapaciteten att hantera materialet i hela reparationskedjan (demontage, lyft, transport, bearbetning, nytillverkning vid behov). Vår raka organisation gör också att vi snabbt kan sätta ihop en insats när det är bråttom!

Bra industriunderhåll har lyckligtvis minskat mängden akuta haverier över lag, men då är det desto viktigare att snabbt kunna få hjälp när det behövs. Vi ställer upp! SVIZZA deltar i genomsnitt varje månad vid akuta reparationsuppdrag. För närvarande sker reparationsuppdrag mest inom Sverige, men vi åtar oss naturligtvis alla typer av uppdrag i hela världen!

Även i reparationsuppdragen är våra egenutvecklade produkter till stor nytta, som SVIZZAs rullvajer för byte av samtliga valsar i en pappersmaskin, valsbytarrör som möjliggör byte av filt- och pappersledvalsar utan att skära viran samt våra maskinspecifika konsoller för byte av torkcylinderlager.

Några referenser runt reparationer:

Ljunghäll AB Reparationer stålindustri, Södra Vi
 
Stora EnsoReparationer pappersindustri, flera orter
BillerudReparationer pappersindustri, flera orter