svenska
english

Uppdrag i Skandinavien

SVIZZAs grund ligger i de uppdrag vi utför i Skandinavien. Vi är ett svenskt företag och arbetar sedan starten med kunder i vår närhet. Det är också i Skandinavien som de flesta av våra montörer är aktiva, även om våra utlandsuppdrag utgör en större och större andel av vår verksamhet.

Vi är etablerade på två orter i Sverige. Det är dels vårt administrativa kontor i Borgholm på Öland och dels vår tekniska bas i Kil, där vi också bygger egen verkstad för närvarande.

Våra kunders vanligaste branscher i Skandinavien är pappersindustri och aluminiumindustri. De vanligaste typerna av uppdrag för SVIZZA i Skandinavien är underhållsarbeten och flyttar.

Vår erfarenhet hos de skandinaviska kunderna stärker faktiskt våra utlandsuppdrag. Inom många industrier sker en kontinuerlig anpassning. Svensk och skandinavisk industri investerar i nya maskiner för att klara nya typer av förädlade produkter. Vid dessa investeringar är SVIZZA med och installerar och underhåller.
Den maskinpark som fasas ut får ofta ett fortsatt utnyttjande i någon annan del av världen och även i det arbetet är SVIZZA med och packar, transporterar och monterar upp igen!