svenska
english

Bransch: Stålindustri

Stålindustrin är till sin natur en verksamhet där utrustningen är stor, tung och motsvarar enorma värden både i maskinkostnad och i den produktion som den används i. Erfarenheten hos SVIZZA inom hantering av tung industriutrustning (installation, flytt, underhåll, reparationer, ombyggnationer) har visat sig passa mycket bra in i stålindustrin. Snabbheten, kompetensen och utrustningen stämmer bra in i de uppgifter som efterfrågas.

Säkerhetsutbildning enligt SSG kommer till exempel urspungligen från pappersindustrin, men efterfrågas mer och mer från andra branscher såsom stålproducenter. Vårt flytt- och transportkunnande passar också väl in i en industri som konsolideras globalt i olika specialistområden.

SVIZZA arbetar med stålproducenter i många typer av uppdrag, från kontraktsmässigt återkommande serviceuppdrag var sjunde vecka till specifika maskinflyttar vart som helst i världen!

För referenser inom våra uppdrag för stålproducenter, se våra tjänstepresentationer för Flytt och Underhåll.