svenska
english

Bransch: Trä- och trävaruindustri

Det finns många gemensamma nämnare mellan trä- och pappersindustrier. Det gäller själva skogsråvaran, maskiner med hög vikt och hög belastning, branschgemensamma samarbetsorgan och säkerhetsföreskrifter bland mycket annat. SVIZZA passar med sin erfarenhet och utrustning mycket bra in med sina tjänster på till exempel de stora sågverken. Underhållsarbeten som lagerbyten går mycket smidigt med vår säkerhetsklassning och våra lämpliga verktyg.

Vår erfarenhet inom maskinflytt har även gett oss uppdrag bland leverantörer av förädlade trävaror. Vi har flyttat kompletta industrier för kökssnickerier och möbler, både inom Europa och till Asien (Vietnam).

Även om kunderna är relativt få ger kontraktsmässigt återkommande underhållsarbeten på sågverk en bra beläggning under hela året. Tillsammans med uppdragen inom maskinflyttar har vi en bra anledning att räkna producenter av trä och förädlade trävaror som en av våra viktiga kundgrupper.

För referenser inom våra uppdrag för producenter av trä och förädlade trävaror, se våra tjänstepresentationer för Flytt och Underhåll.