svenska
english

Uppdrag i resten av världen

SVIZZA opererar regelbundet i många länder och i flera världsdelar men vi är inte alls begränsade till de platser vi känner till sedan förut.

SVIZZA utför till exempel renoveringar av pappersmaskiner för en kund i Tunisien, vilket också innebär våra första engagemang i Nordafrika.

Vår tjänst att flytta maskiner eller kompletta industrier har till och med lett oss till Australien, där vi monterade ner en gjutanläggning för att transportera och installera den i Schweiz. Det uppdraget var vår första insats både i Australien och i Schweiz.

SVIZZA kan helt enkelt åta sig alla typer av uppdrag runt tung industriutrustning, i hela världen!