En pålitlig partner inom industriservice.

En säker partner för underhåll-, förändrings- och utvecklingsprojekt. Vi är ett oberoende företag, specialiserat på industriservice.

VI ARBETAR SNABBT 
OCH EFFEKTIVT I TIDSKRITISKA MILJÖER

VI KLARAR OMBYGGNADENS ALLA STORA UTMANINGAR

VI FLYTTAR KOMPLETTA INDUSTRIUTRUSTNING, VAR SOM HELST

MED STOR ERFARENHET INOM OLIKA BRANCHER

Kompetens för alla sorters uppdrag.

Vi är specialister på tjänster runt tung industriutrustning! Vi installerar, vi flyttar, vi underhåller, vi reparerar och vi bygger om – och vi har hela världen som arbetsplats.

”Vi samarbetar med Svizza AB vid större industriflyttar samt tyngre projekt-/underhållsuppdrag inom olika industrier. Mångåriga och återkommande projekt som alltid fungerat smidigt.”

Björn Jinert, VD
SVEN JINERT AB

Inget uppdrag är för stort eller för litet.

Kontakta oss även om ni söker stöd inom någon annan typ av uppdrag. Vår stora erfarenhet inom tung industriell utrustning gör att vi kan ta hand om de flesta uppgifter.