Nexans

Maskinflytt ifrån Nexans Karmöy Norge till Nexans AB Grimsås! Uppmätning och märkning dokumentering före mekanisk och elektrisk demontage! Transport ifrån Norge till Nexans Grimsås Sverige. Mekanisk och elektriskt montage och uppstart.