Att bygga om

Vi klarar ombyggnadens alla utmaningar

I samband med planerade industristopp genomförs inte bara underhåll och byten av slitdelar, det är även då som de flesta ombyggnationer sker. Maskiner byggs om för att öka kapaciteten, för att minska förbrukning eller byggs om för att höja personsäkerhet.

Erfaren och lösningsorienterad personal

Vi arbetar både som huvudentreprenör och som underentreprenör. Vid ombyggnationer deltar vi med montörer, verktyg och annan utrustning. Vi tillför mycket till själva ombyggnadens innehåll och genomförande. Vår erfarna personal är alltid lösningsorienterade. Kunskapen, som kommer genom lång erfarenhet från många olika branscher, gör det möjligt att hitta lösningar.

Transport, tull och logistik

Behövs det hjälp med transport, tullhantering och annan logistik för att få den nya utrustningen till rätt plats, ordnar vi självklart även det. Efter ombyggnaden har vi även kompetens att delta i acceptanstester och igångkörning.

För närvarande mest i Sverige, men vi åtar oss naturligtvis alla typer av uppdrag i hela världen.