Installation

MED STOR ERFARENHET INOM OLIKA BRANSCHER

Vi leder och deltar i nyinstallationer av tung industriutrustning över hela världen. Kunderna återfinns framför allt inom pappers-, smides-, och stålindustrin. Vi arbetar även inom ”nyare” industrisektorer som energi- och miljöanläggningar samt datalagringsanläggningar.

Vi klarar monteringens alla tunga lyft, och behövs det hjälp med transport, tullhantering och annan logistik för att få utrustningen till rätt plats, ordnar vi självklart även det. Efter monteringen har vi även kompetens att delta i acceptanstester och igångkörning, något som varit särskilt efterfrågat när vi monterat gjutpressar för aluminium.