Installation

Vi leder och deltar i nyinstallationer av tung industriutrustning över hela världen. 

Med stor erfarenhet inom olika branscher

Kunderna återfinns framför allt inom pappers-, smides-, och stålindustrin. Vi arbetar även inom ”nyare” industrisektorer som energi- och miljöanläggningar samt datalagringsanläggningar.

Vi klarar monteringens alla tunga lyft, och behövs det hjälp med transport, tullhantering och annan logistik för att få utrustningen till rätt plats, ordnar vi självklart även det.