Kontakta oss för industriservice

Vi är övertygade om att vi kan lösa dina utmaningar, så kontakta oss och vi kommer att hitta bra, anpassade lösningar. Vi tror inte att du kommer att ångra det.

Följ oss på sociala medier

Kil (huvudkontor & faktureringsadress)

SVIZZA AB
Gjutaregatan 12
665 32 Kil
E-mail: officekil@svizza.com
Telefon: +46 55 413 060

Jenny Högefjord, kontakt/administration
jenny.hogefjord@svizza.com
Telefon: +46 55 465 4601
Mobil: +46 70 303 03 22

Lennart Ernstsson,vd
lennart.ernstsson@svizza.com
Telefon: +46 55 465 4603
Mobil: +46 70 226 65 71

Thomas Söderqvist, Projekt
thomas.soderqvist@svizza.com
Telefon: +46 55 465 4602
Mobil: +46 70 651 46 51

Maria Högefjord, Ekonomi
maria.hogefjord@svizza.com
Telefon: +46 55 465 4605
Mobil: +46 70 650 77 28

Kil (verkstad)

SVIZZA AB
Gjutaregatan 12
665 32 Kil