Mätning

Vi utför mätningar inom flera olika branscher, exempelvis verkstadsindustrin, träindustrin, pappersindustrin, massaindustrin, läkemedelsindustrin och stålindustrin.

Exempel på mätningar vi gör:

Är du intresserad av någon annan mätning inom industri?

Driftsäkerhet

Driftsäkerhet är väldigt viktigt för våra kunder och där spelar mätnoggrannhet en viktig roll. Om inte inpassningen mellan vissa maskiner stämmer exakt kan det leda till slitage och störningar i produktionen, vilket kan bli både tidskrävande och dyrt.

För att säkerställa en hög driftsäkerhet använder våra mätingenjörer och maskintekniker Trimble S9 HP. Det är marknadens bästa och mest exakta mätinstrument som ger resultat ända ner till tiondels millimeter.

Vi genomför även en besiktning och kvalitetskontroll för att se så allt fungerar som det ska.

Mättekniker

Olika situationer kräver olika mättekniker. Vi utför ofta dessa jobb med totalstation, lasermätning eller en kombination av dessa. Nedan kan du läsa mer om de olika teknikerna.

Totalstation

Vid stora projekt jobbar vi med något som kallas för totalstation. Det innebär att vi mäter ut hela produktionslinjen för att den ska fungera optimalt.

Flytt och installation av produktionslinje

Totalstation kan även innebära att vi flyttar och installerar hela produktionslinjer. Genom att vi genomför noggranna mätningar kan produktionslinjen monteras ner och sen byggas upp exakt likadant igen. Det gör att man snabbt kan komma i gång med produktionen, istället för att behöva lägga tid på att programmera om maskinerna efter de nya förutsättningarna.

Lasermätning

Med lasermätning gör vi uppriktning av bland annat pumpar och motorer. Det kan exempelvis innebära att vi använder laserriktning mellan en fläkt och en motor för att se till att slitaget blir så litet som möjligt.

Kardanuppriktning

Kardanuppriktning är en typ av lasermätning som används vid mätning av drifter, till exempel valsar där driften sitter offset.