Vår erfarenhet, din trygghet.

Vi är experter på komplicerade hanteringar av tunga maskiner i komplexa miljöer, oavsett om det rör sig om flytt av hela industrier eller service och underhåll. 

Fundamentet i vår verksamhet är service och underhåll för all tung industri samt förflyttning av enstaka maskiner eller hela industrier.

Vi uppdaterar oss kontinuerligt vad gäller modernisering och effektivitet med betoning på kvalitetsäkring.

Vår mångbottnade erfarenhet och förmåga att lösa problem har med tiden gett oss en gedigen kompetens som vi idag har stor nytta av vid alla typer av projekt såsom ny- och/eller ombyggnationer.

Hantering av tungt maskingods är ett komplext uppdrag som kräver noggrannhet, flexibilitet och fokus på problemlösning.

Vid flytt kan vi ansvara för hela kedjan inklusive märkning, dokumentation och transport.

Alla demontage- och montagemiljlöer ser olika ut och det krävs ofta en stor portion kreativitet för att slutföra uppdraget. Där kommer vår mångåriga breda erfarenhet väl till pass.

Flytt och underhåll av stora maskiner innehåller många kompetenser.

Demontage

Nedmontering

Tunga och komplicerade lyft

Märkning

Dokumentation

Mätning

Transport

Packning

Surrning, vikt- och volum

Packning för effektivt montage

Montage

Montage efter dokumentation, inmätningar och märkningar

Platsmodifieringar

Förbättringar

Kvalitet, kompetens och erfarenhet!

KVALITÉ OCH KOMPETENS

Vår viktigaste tillgång är vår välutbildade personal och vi har sett att intern kompetensutveckling genom erfarenhetsutbyte, tillsammans med extern utbildning, har byggt vårt bolags stora värde.

Vår uttalade strategi är målinriktad och planenlig. Vi sätter, som första prioritet, yngre medarbetare tillsammans med äldre då det bidrar till bevarande av kompetens, mångsidighet, flexibilitet och gynnar kreativ problemlösning.

Våra professionella samarbetspartners säkrar vår bredd i våra uppdrag.

KOMPETENT PERSONAL

Vår personal är mycket kompetent och har genomgått alla de nödvändiga utbildningar som krävs i vår bransch:

ID 06
SSG
Säkra lyft
Fallskyddsutbildning
Arbetsplatform

Heta arbeten
ESA 14
Truckutbildning
Traversutbildning
BAS-U

ERFARENHET AV UNDERHÅLL OCH OMYGGNATIONER

Vår breda kompetens och mångåriga erfarenhet av olika komplexa lösningar har gett oss en unik kompetens vid flytt och hantering av tung industriutrustning, underhållsarbete och ombyggnadsprojekt.

Vi är idag även en viktig samarbetspartner för många kunder vad gäller projekt, ombyggnationer, revisionsstopp och underhåll.

SVIZZA AB är ett ledande företag inom industriellt underhåll och industrientreprenader med kontor och verkstad i Kil. Bolaget bildades 1992 och har regelbundet uppdrag runt hela världen. Idag har bolaget ett 50-tal anställda.

Några fakta om oss

2003 lämnade ett tiotal medarbetare ett värmländskt företag inom industriservice och SVIZZA AB bildades.

SVIZZA är ett värmländskt företag som arbetar över stora delar av världen med underhåll, service, ombyggnad och flytt av tung industriutrustning. Vi finns i Kil (Värmland, Sverige) med kontor och egen verkstad, men har regelbundet uppdrag runt om i Sverige och Världen. 

Förutom i Sverige är uppdrag i övriga Norden samt Asien särskilt vanligt förekommande, där Kina står för de största volymerna.

SVIZZA har en utpräglad nordisk företagsstil med platt organsiation och ett stort inslag av medbestämmande.
Företaget har 40 tal anställda. Vid större och uppdrag kan vi ha uppemot 60 st anställda igång.

Ett axplock av våra uppdrag.

2003
Pappersbruk – Revisionsstopp Utansjö
Pappersbruk – Service och underhåll Grycksbo Pappersbruk.
Pappersbruk – Installation av pappersbruk i Vietnam
Syrgasverk – Demontag och skeppning av Syrgasverk från Borlänge, Sverige till Indien.

2004
Aluminiumgjuteri -Installation av begagnad gjutmaskin i Kina

2004/2005
Pappersbruk – Ombyggnad av 2 pappersmaskiner i Tunisien.

2004-
Pappersbruk, stålindustrin, Värmeverk m.m. Pågående – Årliga revisionsstopp/underhåll på olika anläggningar inom koncernerna BillerudKorsnäs, StoraEnso, Outocomp, Kils Energi AB m.fl

2005
Alteams, Pressgjuteri, Omlokalisering av pressgjuterifabrik till nya lokaler samt installation av nya maskiner.

2006
Golvtillverkning – Totalentreprenad (demontag, packning, transport, montage) vid flytt av Tarketts golvfabrik. Flytt från Broby i Sverige till södra Polen.

2005/2006
Aluminiumguteri Flytt av maskin till Vyborg, Ryssland för Alteams.

2008
Hejarsmedja – Flytt av 1000-tonspress från Kolsva till Virsbo.

2009-
Hejarsmedja i Virsbo, fortlöpande revisionsstopp, löpande underhåll samt beredskap.

2009
Pappersbruk – Demontag och packning av Åsens bruk.

2010-
Värmeverk – Löpande service och underhåll, revisionsstopp, ombyggnad och beredskap.

2011
Stålindustrin – Demontag, renovering, montage och ombyggnad av Fogfräsar för Outokumpu.

2012
Aluminiumgjuteri – Demontag – packning – skeppning – montage av 2 gjutceller från Australien till Schweiz.

2012-2014
Enviro Recycling/Tyre Recycling- Däckåtervinning, Montage och uppbyggnad av anläggning.

2013
Papperstillverkning – Märkning, demontag och packning av Tissue-maskin (finpapper) från Jönköping till Thailand.

2014
Petrokemisk anläggning – Märkning, demontag och packning av anläggning i Bamle Norge.

2014/2015
AerospaceTech – Demontag av testrigg i Bromma samt packning, skeppning till Technical University Shanghai.

2015/2016
Stålindustrin – Flytt av anlöpningsugnar inom Ovako Hofors.

2016-
Re:newcell – Storskalig återvinning av textiler utifrån ny forskning och teknik. Montage, uppbyggnad och starthjälp och därefter fortsatt underhåll och service.

2016/2017
Kabeltillverkning – Demontag – packning – skeppning – montering samt ombyggnad av kabelfabrik inom Nexans-koncernen. Flytt från Haugesund, Norge till Grimsås, Sverige.

Stålindustrin – Tömning av Ovako Forsbackas anläggning med flytt till Ovakoanläggningarna i Smedjebacken, Hällefors och Boxholm.

2017/2018
Data-/serverhall – Demontag – packning – skeppning – montage av serverhall. Flyttades från Tyskland och monterades i Sverige.

Sten-/plattanläggning – Demontag och flytt av anläggning för Naturstenskompaniets räkning.

2017-
Enviro Recycling/Tyre Recycling- Däckåtervinning Pågående underhåll och service

2018-
Billfinger, kraftindustrin – Underleverantör till Billfinger vid service och underhåll inom kraftindustrin