egenutvecklade produkter

Alltid rätt verktyg till hands - rullvajer Easy Sling och valsbytarrör

Vi använder alltid lämpliga verktyg och har en stor maskinpark som passar för alla våra tjänster i alla olika miljöer som vi utför arbeten.

 Har vi inte hittat något lämpligt verktyg, har vi konstruerat ett eller förbättrat befintliga för att på så sätt kunna genomföra en åtgärd mycket snabbare.

Tre av dessa egna verktyg kan vi erbjuda till försäljning som egna produkter. För förfrågan om och beställning av våra egenutvecklade produkter, kontakta Lennart Ernstsson.

Rullvajer Easy Sling

Vår rullvajer underlättar en stor mängd av de moment där man ska flytta och transportera tunga föremål ut och in ur olika maskiner. Det kan röra sig om valsar, schabrar m.m.

Rullvajern används flitigt på många pappersbruk, men passar utmärkt även vid arbeten i andra branscher. 

Valsbytarrör

Möjliggör byte av filt- och pappersledvalsar utan att skära viran. Valsen lyfts sidledes ur pappersmaskinen och man sparar både tid och pengar. 

Konsoll för lagerbyte

Vid lagerbyte till en torkcylinder tillverkar vi en maskinspecifik konsoll eller hylla, som snabbt kan bära maskinaxeln och underlätta hanteringen av det friställda lagret. 

 

”Vi har anlitat Svizza AB som huvudentreprenör för vårt unika industriprojektet Re:newcell Kristinehamn sedan byggstart.
Uppdraget har numera övergått i löpande underhållsuppdrag.”

Platschef
RE:NEWCELL AB