Specialkompetens

HET KOMPETENS

Värmeverk och fjärrvärmeanläggningar
Vi har många års erfarenhet av service och revisionsstopp på värmeverk och fjärrvärmeanläggningar. Idag har vi även beredskapstjänster för vissa av våra värmeverkskunder.

EXAKT KOMPETENS

Mätning/uppriktning
Mätning utförs med totalstation Trimble S8, vi utför axeluppriktning med laser samt hjälper till med vibrationsmätning/balansering.

LIGG ETT STEG FÖRE – STARTA RÄTT

Projektledning i planeringsstadiet
Inför planerade underhållsstopp, vid flytt av utrustning eller hela anläggningar, är det smart att redan i inlednings- och planeringsstadiet ta hjälp av våra projektledningstjänster.