Stålverk

Vi jobbar med stålverk och kan hjälpa till med en rad olika tjänster. Här är några exempel. 

Reparationer

Med oss kan du känna dig trygg

Vi vet hur viktigt det är att problem i produktionen kan lösas fort och att snabbt ha en reparatör på plats kan vara avgörande. I en sådan situation är det en stor trygghet att direkt veta vem man ska ringa. Vi är den tryggheten för dig och ditt stålverk. 

Det kan vara allt från skär- och svetsarbeten, till reparationer av glid-, kul- och rullager, samt andra typer av reparationer som behövs på er anläggning.

Demontering & montage

Med rätt kompetens nås bäst resultat

Vi kan hjälpa till att demontera maskiner och alla typer av anläggningar som ska flyttas eller bytas ut. Vi kan även hjälpa till med montage av nya maskiner och anläggningar. 

Efter montage utför vi kontroller och sätter ut mätlinjer för framtida kontroller. 

Flytt av maskiner och anläggningar

Vi jobbar noggrant och metodiskt

Ibland behöver en maskin i produktionen flyttas för att produktionsflödet ska bli bättre eller för att lokalen ska användas mer optimalt. Vi har erfarenhet av maskinflyttar och kan därför genomföra det på ett metodiskt sätt som gör att produktionen kan vara igång igen så snabbt som möjligt. 

Svizza performs assembly at the Ovako steelworks in Hällefors.
Here we are assembling Svizza rolls at the Ovako steelworks in Hällefors.

Tjänster vi kan hjälpa stålverk med:

  • Reparationer
  • Demontering
  • Montage
  • Flytt av maskiner och anläggningar