Upplev vår flexibla styrka.

Våra medarbetare har mångårig erfarenhet av industri­service över hela världen. “Kärngruppen” har arbetat tillsammans i över 30 år, även innan Svizza grundades. 

Samtliga anställda har SSG- utbildning. Vi har utbildad per­sonal för Heta arbeten, Truck- och Traverskort samt Arbetsplattform. 

Vi har mangårig erfarenhet av att utföra mätning med totalstation Trimble S8, utför axeluppriktning med laser samt hjälper till med vibrationsmätning/balansering.

För nyinstallation har vi medarbetare med ID-06 och BAS-U utbildning.

Underhåll & reparation

VI ARBETAR SNABBT OCH EFFEKTIVT I DEN TIDSKRITISKA MILJÖ

Bra industriunderhåll har lyckligtvis minskat mängden akuta haverier över lag, men då är det desto viktigare att snabbt kunna få hjälp när det behövs. Vår raka organisation gör också att vi snabbt kan sätta ihop en insats när det är bråttom.

Vi utför mängder av underhållsarbeten i många olika branscher. 

Den erfarenhet våra anställda har, gör oss till en tillförlitlig partner vid underhåll. Vi kan arbeta snabbt och effektivt i tidskritiska miljöer. Erfarenheten, våra montörers kompetens, vår utrustning och stor maskinpark är vår styrka.

Våra egenutvecklade produkter är till stor nytta även vid reparationsuppdrag, som vår rullvajer för byte av samtliga valsar i en pappersmaskin, valsbytarrör som möjliggör byte av filt- och pappersledvalsar utan att skära viran, samt våra maskinspecifika konsoller för byte av torkcylinderlager.

För närvarande sker reparationsuppdrag mest inom Sverige, men vi åtar oss naturligtvis alla typer av uppdrag i hela världen.

Vi jobbar med de flesta …och det mesta!

Tung industriutrustning återfinns i många olika branscher och vi jobbar med de flesta; stål-, aluminium-, pappers- och träindustri.

Att bygga om

VI KLARAR OMBYGGNADENS ALLA STORA UTMANINGAR

I samband med planerade industristopp genomförs inte bara underhåll och byten av slitdelar, det är även då som de flesta ombyggnationer sker. Maskiner byggs om för att öka kapaciteten, för att minska förbrukning eller byggs om för att höja personsäkerhet.

Vi arbetar både som huvudentreprenör och som underentreprenör. Vid ombyggnationer deltar vi med montörer, verktyg och annan utrustning. Vi tillför mycket till själva ombyggnadens innehåll och genomförande. Vår erfarna personal är alltid lösningsorienterade. Kunskapen, som kommer genom lång erfarenhet från många olika branscher, gör det möjligt att hitta lösningar.

Behövs det hjälp med transport, tullhantering och annan logistik för att få den nya utrustningen till rätt plats, ordnar vi självklart även det. Efter ombyggnaden har vi även kompetens att delta i acceptanstester och igångkörning.

För närvarande mest i Sverige, men vi åtar oss naturligtvis alla typer av uppdrag i hela världen.

Flytt, demontering och driftsättning

VI FLYTTAR KOMPLETTA INDUSTRIUTRUSTNING VAR SOM HELST

En av våra specialiteter är att flytta kompletta industriutrustningar. Vi flyttar korta eller långa avstånd, ibland tvärs över flera världsdelar. Vi är den perfekta partnern när kunder omlokaliserar och flyttar produktionslinjer eller hela industrier. På plats utför vi montage och säker driftsättning.

Vi beräknar, demonterar, packar, lyfter och lastar på den ena sidan, och tar emot, monterar och driftsätter på den andra. Vår långa erfarenhet runt logistik, transportbokning och tullhantering gör att transporten däremellan går smidigt. Vi har särskilt stor erfarenhet av det för många utmanande arbetet att administrera och transportera utrustning till och igenom Europa och Asien.

Vår stora erfarenhet inom logistik, vårt kunnande inom installation och det faktum att vi gjort maskinflyttar inom så olika branscher som stål-, aluminium-, papper-, plast- och trävaruindustri gör att vi blir snabba, effektiva och levererar högsta kvalitet på slutresultatet.

Installation

MED STOR ERFARENHET INOM OLIKA BRANSCHER

Vi leder och deltar i nyinstallationer av tung industriutrustning över hela världen. Kunderna återfinns framför allt inom pappers-, smides-, och stålindustrin. Vi arbetar även inom ”nyare” industrisektorer som energi- och miljöanläggningar samt datalagringsanläggningar.

Vi klarar monteringens alla tunga lyft, och behövs det hjälp med transport, tullhantering och annan logistik för att få utrustningen till rätt plats, ordnar vi självklart även det. Efter monteringen har vi även kompetens att delta i acceptanstester och igångkörning, något som varit särskilt efterfrågat när vi monterat gjutpressar för aluminium.

«Vi har under flera år arbetat tillsammans med Svizza. Ett professionellt gäng med hög kompetens som hjälpt oss med många projekt»

  Tomas Gustavsson, Produktionschef
LJUNGHÄLL AB

Specialkompetens

HET KOMPETENS

Värmeverk och fjärrvärmeanläggningar
Vi har många års erfarenhet av service och revisionsstopp på värmeverk och fjärrvärmeanläggningar. Idag har vi även beredskapstjänster för vissa av våra värmeverkskunder.

EXAKT KOMPETENS

Mätning/uppriktning
Mätning utförs med totalstation Trimble S8, vi utför axeluppriktning med laser samt hjälper till med vibrationsmätning/balansering.

LIGG ETT STEG FÖRE – STARTA RÄTT

Projektledning i planeringsstadiet
Inför planerade underhållsstopp, vid flytt av utrustning eller hela anläggningar, är det smart att redan i inlednings- och planeringsstadiet ta hjälp av våra projektledningstjänster.

Referenser

SAMARBETSPARTNERS

Sven Jinert AB – Lyft, specialtransporter och tunggodshantering

SeaCon
– Transport och logistik

RLT Rör och liningteknik AB – Svetsning

 

KUNDER

Billerud Korsnäs – Pappersindustri

Stora Enso – Pappersindustri

Ovako – Stålindustri

Re:newcell – Fiberåtervinning

Cleanflow AB – Lutrening

RadScan – Rökgaskondensering

Alteams – Pressgjutning

Kils Energi – Värmeverk

Cortus Energy AB – Gas