Underhåll & reparation

Vi arbetar snabbt och effektivt i tidskritisk miljö.

När ett akut haveri inträffar är det viktigt att snabbt få hjälp. Vi har erfarenheten, kompetensen och rätt utrustning för att kunna jobba snabbt och effektivt även när det är bråttom. Svizza är en trygg partner att lita på. Kontakta oss gärna om du har frågor.

Utöver lång erfarenhet och kompetenta montörer har vi dessutom en stor maskinpark och många egenutvecklade produkter som gör att vi kan genomföra reparationsuppdrag i flera olika branscher.

Exempel på våra egenutvecklade produkter:

  • Rullvajer som passar för byte av samtliga valsar i en pappersmaskin
  • Valsbytarrör som möjliggör byte av filt- och pappersledvalsar utan att skära viran
  • Maskinspecifika konsoller för byte av torkcylinderlager

De flesta av våra reparationsuppdrag är i Sverige, men vi åtar oss gärna alla typer av uppdrag världen över.